Светлината на света

Прочит: Йоан 1:1-5

 

„Тогава Исус отново им говори: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“

(Йоан 8:12)

 

За последното ни празнично богослужение пасторът подреди няколко маси под формата на кръст, на които сложи хляб, вино и свещи. Седнахме на масите и по време на Причастието един на друг си подавахме от хляба и виното. После прочетохме няколко текста от Библията, а накрая изгасихме свещите. Докато наблюдавах как предназначеният за това уред спира пламъка, прекъсвайки достъпа на кислород, се замислих, че ако ние сме Христовата светлина в този свят, за да светим, трябва да имаме източник на енергия. Без живата връзка със Святия Божи Дух нашият пламък ще започне да гасне.

Духовното обновление се осъществява чрез общение и споделяне – като се молим, като четем Словото, като пеем заедно със своите братя и сестри в църквата, като служим на другите и ги обичаме искрено. Ако приемем Божията благодат, която се проявява във всички тези благодатни средства, нашата светлина ще свети ярко.

 

Молитва: Боже на живота и светлината, обновявай ни чрез силата и присъствието на Святия Си Дух. Нека животът ни отразява светлината на Твоята любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Божията даряваща живот светлина на любовта може да освети и най-дълбокия мрак.

Еверард Блекман (Австралия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ СЪМНЕНИЕ ИЛИ ОТЧАЯНИЕ.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply