Светлината на света

Прочит: Йоан 12:44-50

„Тогава Исус отново им говори: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“
(Йоан 8:12)

И домът, и църквата ни се намират извън големия град. Това дава възможност на мен и съпругата ми да се радваме на природата далеч от градския шум. Никога няма да ми омръзне да наблюдавам пълнолунието над полето.
Луната няма собствена светлина, а отразява слънчевата. Въпреки това нейното въртене около Земята създава гравитационна сила, която причинява приливите и отливите.
Днешният прочит ни напомня, че Исус Христос е Светлината на света, а ние сме призовани да споделяме тази светлина в света. Ние също нямаме собствена светлина, но отразяваме една неугасваща светлина – тази на нашия Спасител. Светлината на Исус е за всички човеци, а ние сме призовани да бъдем съработници в Божието дело, което цели светът да познае светлината на живота.

Молитва: Създателю наш, благодарим Ти за дара на Твоята светлина и любов. Помагай ни да споделяме този дар щедро. Амин.

Мисъл за деня: Бог ме призовава да отразявам светлината на Христос в света.
Херналдо Лара (Никарагуа)

Да се молим за: УЧЕНИТЕ, КОИТО ПРОУЧВАТ ЛУНАТА.

Остави коментар

Live Reply