Светлината на света

Прочит: Матей 5:13-16

 

„Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие.“

                                                                                 (Матей 5:14)

 

Една сутрин седях в стаята си на горния етаж, където прекарвах време на усамотение с Бога. Оттам имам прекрасна гледка към реката. Прочетох стиха за днес и се помолих да бъда светлина за хората, които щях да срещна през предстоящия ден. Тогава погледнах през прозореца и забелязах една къща, която беше някак отделена от останалите. В нея беше много светло. Когато се вгледах по-внимателно, видях, че това се дължи на отражението на ранните слънчеви лъчи.

Онази къща беше пример за това как да светя в света. Когато съм отворена за действието на Святия Дух в моя живот, мога да отразявам Божията светлина и любов в света. Мога да бъда светлина само ако общувам с истинската Светлина. Исус казва: „Аз съм светлината на света“ (Йоан 8:12).

Ако се приближаваме към Исус в молитва, чрез Неговото слово и в общението с другите християни, ще можем да отразяваме тази светлина в света и Божията любов ще достига до повече хора.

 

Молитва: Небесни отче, благодарим Ти за светлината, която Исус носи в нашия живот. Нека отразяваме тази светлина във всичко, което правим днес. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да отразявам Христовата светлина днес?

Ан Стюарт (Австралия)

 

Да се молим за: ГРУПИТЕ ЗА БИБЛЕЙСКО ИЗУЧАВАНЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply