Светлината

Прочит: Йоан 8:12-19

 

„Господ е светлина моя и избавител мой…“

(Псалм 27:1)

 

Когато ураганът удари крайбрежния ни град, семейството ни беше подготвено. Бяхме си набавили вода, храна, фенери и батерии. Децата слязоха в широкия килер на долния етаж със своите възглавници и одеяла, като си взеха разни неща за ядене. Ние следяхме новините за бурята и се надявахме на най-добрия изход. Вятърът събори оградата и блъскаше по прозорците, но запазихме спокойствие, защото знаехме, че скоро ще отмине.

Тогава започнаха светкавиците. Децата се разплакаха, телевизията се изключи, а ревът на вятъра се усили. В пълен мрак запалихме фенерите и няколко свещи. В този момент обстановката се промени, страхът ни намаля и съвсем скоро започнахме да си говорим и да се смеем.

Тази вечер, докато гледах лицата на своите близки на светлината от свещите, си припомних колко често се говори за светлината в Библията. В Битие се казва, че Бог я сътвори (Битие 1:3). Псалмите описват Бога като наша светлина и избавител (Псалм 27:1). В Евангелията чуваме Исус да казва: „Аз съм светлината“ (Йоан 8:12).

По време на бурята ние запалихме светлина, която да освети стаята и да пропъди страха, но Божията светлина никога на угасва. Ако следваме Христос, никога няма да ходим в тъмнина.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че изпълваш живота ни със Своята светлина. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог е моята светлина.

Катлийн Хардър (Тексас, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО РАБОТЯТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ ПРИ БЕДСТВИЯ.

 

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply