Свидетелство на вяра

Прочит: Исая 46:3-9

 

„Даже до старостта ви Аз съм същият и докато побелеете, Аз ще ви нося.“

(Исая 46:4)

 

Въпреки че вече беше пенсионер, татко често получаваше покани да проповядва в местни църкви. Когато беше на 89 години, той ми каза, че е решил да проповядва за последен път идната неделя. Подготвих се да пътувам седем часа, за да чуя тази негова последна проповед.

Службата беше емоционална и за двама ни. Той знаеше, че служението му е достигнало своя край, а аз виждах, че е време други да поемат тази отговорност. След призива за хваление и първата песен татко отвори своята дългогодишна Библия. Гласът му изведнъж стана по-силен и думите се редяха с лекота. Той беше служил на Бога 65 години и това му даваше увереност в споделянето на словото. Нямаше нужда да чете, знаеше стиховете наизуст. Когато започна да говори по-бавно и да следи записките си, Святият Дух продължаваше да насърчава чрез неговите думи.

След края на службата знаех, че татко бе изнесъл две проповеди – една с думи и една със своето дългогодишно свидетелство.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за хората, чийто живот на вяра ни показва как трябва да споделяме благата вест. Амин.

 

Мисъл за деня: Независимо на каква възраст съм, мога да служа на Бога.

Джудиан Крел Морс (Айова, САЩ)

 

Да се молим за: ДЕЦАТА НА ПАСТОРИ.

 

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

 

 

Остави коментар

Live Reply