Свобода

Прочит: Псалм 119:44-48

„Така ще пазя Твоя закон постоянно, за вечни векове; и ще ходя нашироко, защото потърсих Твоите правила.“
(Псалм 119:44-45)

Когато пусна кучето си Оливър без каишка в парка, то много обича да тича, да души дърветата и да гони катериците. Свободата, която му давам, прави и мен щастлива. Но винаги се оглеждам за други хора с кучета и ако видя, викам Оливър, за да е близо до мен.
Винаги се впечатлявам от неговата бърза реакция и покорство, когато го извикам. Макар да знае, че ще огранича свободата му, той веднага идва до краката ми. Точно защото знам, че мога да разчитам на тази негова реакция, му позволявам да тича без каишка.
В покорството на Оливър виждам един пример за моето отношение с небесния Отец. И Неговите напътствия понякога ограничават свободата ми, но са за добро. Чрез тях ще мога пълноценно да се радвам на живота, който ми е подарил.
Трябва да се запитам: „Със същата бързина и радост ли откликвам с покорство на Бога, както Оливър – на моя повик? Когато ме извика, започвам ли да се съпротивлявам на ограничаването на свободата ми?“. Искам да имам същия ентусиазъм като на Оливър, когато Бог ме напътства.

Молитва: Боже, помогни ни да Ти се доверим достатъчно, за да откликнем на призива Ти бързо и с радост. Помогни ни да не забравяме, че покорството ни към Теб ни дава свобода. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще се опитам с готовност да следвам Божите напътствия.
Даяна Ейлър (Мичигън)

Да се молим за: БЛАГОДАРНОСТ ЗА СВОБОДАТА, КОЯТО ИМАМЕ В ХРИСТОС.

Остави коментар

Live Reply