Свободни от срама и вината

Прочит: Йоан 19:28-30

 

„Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“

                                                                   (2 Коринтяни 5:17)

 

Майка ми работеше тежка работа, за да издържа четирите си деца. През почивните дни тя се утешаваше, като се напиваше до забрава. Когато не изпълнехме задълженията си или вдигахме твърде много шум, тя ни наказваше с един кожен колан, с който си служеше доста умело. Всичко това я доведе до множество грешни решения: приятел наркоман, изолация от семейството, употреба на алкохол и наркотици, които в крайна сметка доведоха до нейната смърт.

Аз продължих примера с лошите решения, което ме вкара в капана на срама и вината. Избрах алкохола и дрогата пред духовното развитие, изолацията вместо общението, вземането, вместо даването. Копнеех за свобода.

Един ден, в студената си и мрачна затворническа килия открих свободата в разказа за смъртта на Исус на кръста, който прочетох в Библията. Осъзнах, че Той е избрал да ме спаси от лошите решения. Последните думи на Спасителя: „Свърши се“ (Йоан 19:30) означават, че аз съм свободен от греха и неговите последствия: вина, срам, постоянна тревога.

Когато истински го повярваме, ще бъдем освободени от болката и от лошите навици, които не ни позволяват да бъдем такива, каквито Бог ни е създал да бъдем.

 

Молитва: Боже, помогни ни да разберем, че смъртта и възкресението на Исус означават, че сме свободни от бремето на греха. Амин.

 

Мисъл за деня: В Христос сме свободни от срама и вината.

Ейвън Уайт (Тенеси)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ ПОБЕДЕНИ ОТ МИНАЛИ ГРЕШКИ.

© 2014 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply