Свободни

Прочит: Лука 4:16-21

 

„Исус започна да им казва: Днес се изпълни това писание пред вас.“

                                                                                      (Лука 4:21)

 

Израилтяните очакваха Месия, който ще ги избави и ще ги укрепи като народ. Исус изненада събраните в синагогата хора, като каза: „Днес се изпълни това писание пред вас“. Той сякаш казваше: „Днес е денят на вашето избавление“. Тези думи на Исус са актуални и днес. Той иска да освободи всички угнетени.

По време на едно мисионерско пътуване в Египет през 2008 г. срещнах човек, който беше обмислял да сложи край на живота си, като се хвърли в река Нил. Една жена го видяла и извикала: „Млади момко, ще сложиш край на този живот, но какво ще стане с вечния?“. Това го спряло и той решил да се посвети на Бога.

Историята на този човек беше повод да си поговорим за Христовата вест за спасение. Той се разплака и когато се прегърнахме, ми сподели, че никой не го е прегръщал от седем години. Този човек изпита какво е да бъдеш освободен и това нямаше да се случи, ако не беше чул вестта за спасението. Само Исус ни прави истински свободни!

 

Молитва: Господи Исусе, Ти имаш силата да ни освободиш. Нека намерим мир в Твоите обятия. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус може да ме освободи.

Кристиан Истрате (Сибиу, Румъния)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА СЛОЖАТ КРАЙ НА ЖИВОТА СИ.

 

 

Остави коментар

Live Reply