Свято място

Прочит: Псалм 31:19-22

„Защото си бил крепост на сиромаха, крепост на бедния в утеснението му, прибежище от буря, сянка от пек…“
(Исая 25:4)

През част от града ни премина силна буря с градушка. Големите колкото топка за голф ледени топчета не пощадиха и прозорците в църквата. В неделната сутрин, докато седях в салона и ги гледах, се питах как може да се поправи тази щета.
С радост видях, че в пукнатините няколко гълъба бяха намерили убежище от бурята. Тяхното гукане ми напомни, че се намирам на място, където всяка неделя се молим за мир. Спомних си за важната роля, която са изиграли много църкви в борбата с апартейда през 80-те години на миналия век. Те са станали убежище за преследваните от полицията. Божият дом е светилище – място на изцеление и възстановяване за тези, които са наранени, за хората в нужда, за търсещите убежище от бурята.
Някак си от лошото се ражда добро. Това зависи от начина, по който избираме да гледаме на житейските бури. Да, градушката нанася щети, но открива прибежище за гълъбите, и за всички нас, в Божия храм.

Молитва: Любящи Боже, молим се за тези, които търсят прибежище от житейските бури. Амин.

Мисъл за деня: Как мога да помогна, за да бъде моята църква истинско свято място?
Роланд Ринк (Южна Африка)

Да се молим за: НАРОДА НА ЮЖНА АФРИКА.

Остави коментар

Live Reply