Тайни

Прочит: Второзаконие 29:2-6, 29

 

„Скритото принадлежи на Господа, нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на синовете ни до века, за да изпълняваме всички думи на този закон.“

                                                                   (Второзаконие 29:29)

 

Когато постъпих в колеж, открих много нови идеи. Бях християнин съвсем отскоро и се опитвах всячески да примиря знанията по философия и богословие с простите истини, на които ме учеха в църквата. Когато помолих за съвет пастора, той ми препоръча да избягвам да мисля за тези неща.

Баба живееше с нас и един ден, докато аз си бях вкъщи в една от почивките, нейният пастор дойде да я посети. Попита ме как върви ученето. „Добре“ – отвърнах аз. Той обаче явно долови нещо повече в тона на гласа ми и за пръв път поведох истински разговор относно своите притеснения и трудности. Накрая той ми каза думите, записани във Второзаконие 29:29.

Тези думи проговориха на моето сърце и ми помогнаха да осъзная, че не бива да ме притеснява невъзможността да разбера всичко. Някои неща са тайни и винаги ще останат такива. Не е лошо да търсиш, да откриваш нови идеи и да развиваш интелекта си, но някои въпроси никога няма да намерят своя окончателен отговор. Колкото и да сме умни, каквото и образование да имаме, ще стигаме до неща, които са отвъд всеки човешки интелект. Тогава трябва да се доверим на вярата, на надеждата, на любовта, за да продължим спокойно напред.

 

Молитва: Боже, давай ни мъдрост, когато търсим отговори на загадките в Твоето творение, и нека Те следваме вярно. Амин.

 

Мисъл за деня: Божието величие е отвъд всяко човешко разбиране.

Дейвид Филинджим (Северна Каролина)

 

Да се молим за: УЧЕНИТЕ ХРИСТИЯНИ.

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply