Таланти

Прочит: 1 Петрово 4:7-11

 

„Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“

                                                                       (1 Петрово 4:10)

 

Една приятелка ми разказа за случка от нейното детство. Веднъж ѝ донесли подарък от чужбина – красив плат, който по онова време беше невъзможно да откриеш в нашата страна. Приятелката ми веднага си ушила прекрасна рокля, но се притеснявала да я носи, защото прекалено много се набивала на очи. Минало време. Тя премествала роклята от гардероб в гардероб и така и никога не я облякла. Скрита от погледите на хората толкова години, роклята никога не ѝ била от полза.

Тази история ми напомни за библейската притча за талантите. Слугата, който получил един талант, го заровил и никога не го използвал (Матей 25:14-30).  Можем да отнесем поуката от тази притча и към себе си, към нашите таланти, дарби и възможности. Ако просто си ги пазим, без да ги споделяме, те ще станат непотребни, колкото и да са ценни. Ако използваме своите таланти, Бог ще ги преумножава – за нас и за хората, на които можем да послужим.

 

Молитва: Господи, Ти щедро си дал на всеки от нас различни способности и таланти. Помогни ни да ги използваме, като служим на Теб и на хората. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни е дал талантите и способностите, а ние трябва да служим на хората.

Ирина Иванова  (Русия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ТЪРСЯТ НАЧИНИ ДА СЛУЖАТ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply