Там, където си

Прочит: 1 Петрово 2:9-12

 

„Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.“

                                                                               (1 Петр. 2:9)

 

В гимназията бях много добър в театъра, публичните речи и английския. Въпреки тези постижения, вече осем години работя в един магазин за стоманени изделия с още 30 служители. Тази кариера никога не е влизала в плановете ми. Често съм се питал какво правя в магазина. Но отговорът е идвал много бързо: аз съм единственият християнин там.

Имам възможност да говоря за духовните неща с хора, които никога не са се замисляли за тях. Много от колегите ми никога не са ходили на църква. Ако нашият пастор дойдеше на работното ми място, едва ли някой щеше да му обърне внимание. Явно моята мисия е да споделям вярата с хората, с които работя.

Всеки от нас се намира или работи някъде – в офис, вкъщи, във ваканция, в магазина. Там, където Бог ни е поставил, имаме своя мисия. Нека бъдем верни Негови пратеници.

 

Молитва: Исусе, молим Те, давай ни възможности и смелост да споделяме Благата вест. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог има мисия за всеки от нас.

Даниел Фейвър (Канада)

 

Да се молим за: ГОТОВНОСТ ДА СПОДЕЛЯМЕ ВЯРАТА.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply