Търпение

Прочит: 2 Петр. 3:1-9

„Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.“
(Псалм 103:8)

Като учител, самият аз научавам много неща, докато се опитвам да предам на учениците както знания, така и пример за добро поведение. Мисля, че най-големият урок, на който мога да ги науча, е търпението. Развил съм тази добродетел през годините, докато съм се опитвал да обяснявам много неща на децата, които трудно ги разбират.
Като Божи деца, не трябва да забравяме, че нашият Отец има много неща, на които да ни научи, но познава нашата слабост и е търпелив да ни обучава с любов. Исус беше търпелив с апостол Петър и макар че той направи грешки, му ги прости и му даде възможност да води хората в Божието царство.
Също както е важно учителите и учениците да изграждат доверие в процеса на обучението, е много важно ние, християните, да знаем, че Бог се грижи за нас. Той ни помага да преодолеем пречките, за да израстваме в пътя на Христос.

Молитва: Боже, помагай ни да сме търпеливи и с доверие да приемаме Твоята грижа, докато се учим на волята Ти за нас. „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Бог е търпелив към мен и иска и аз да проявявам търпение към хората.
Джошуа Оладипупо (Нигерия)

Да се молим за: БЛАГОДАРНОСТ ЗА БОЖИЕТО ТЪРПЕНИЕ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply