Търси благословенията

Прочит: Лука 12:22-31

 

„Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави.“

                                                                            (Лука 12:31)

 

Докато с един приятел се разхождахме, той забеляза монета на земята и се наведе, за да я вземе. Аз дори не я бях видял, а той реагира, сякаш я беше търсил. Сложи я в джоба си и каза: „Благодаря Ти, Господи“. Разказа ми, че често намира монети, понякога и банкноти. „Търся ги, затова ги намирам“ – бяха думите му. После добави: „И с Божиите благословения е същото. Търся ги, затова намирам много от тях!“.

Приятелят ми беше прав. Божиите благословения са толкова много, че често ги приемаме за даденост: семейството, което се грижи за нас; приятелите, които споделят сълзите и радостите; домът, в който можем да се приберем, колкото и скромен да е той; способностите, които имаме. Всичко това и още много ни дава Господ.

След онзи ден започнах да търся Божиите благословения и приятелят ми имаше право – открих много! Разговорът с него ми помогна да се науча да се чувствам удовлетворен от живота си. Освен това отношенията ми с хората се промениха, защото осъзнах, че Бог обича и тях толкова силно. Това не означава, че съм приятел с всички, но се опитвам да се отнасям с хората така, както иска Бог – с уважението, което заслужава всяко Негово дете.

 

Молитва: Боже, помагай ни да търсим в живота си Твоето присъствие и Твоите благословения. Амин.

 

Мисъл за деня: Божията любов към нас е безкрайна.

Гейл Ричардс (Айова)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО МИСЛЯТ, ЧЕ НЕ ЗАСЛУЖАВАТ БОЖИЯТА ЛЮБОВ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply