„Ти ли си Онзи?“

Прочит: Матей 11:1-6

„И блажен онзи, който не се съблазнява в Мен.“
(Матей 11:6)

В днешния прочит се разказва за Йоан Кръстител, който беше затворен в тъмница заради своята проповед. Там той чу за делата на Исус и прати някои от своите ученици да Го попитат: „Ти ли си Онзи, Който има да дойде, или друг да очакваме?“. Този въпрос ме обърква. Не проповядва ли самият Йоан за Исус, не Го ли кръсти (вж. Матей 3:11-17)? Очакваше ли Исус да дойде и да го спаси?
И аз като Йоан понякога имам съмнения. Макар че знам в сърцето си, че Бог е жив и верен, има моменти, в които ме измъчват въпроси: „Господи, там ли си? Интересува ли Те наистина през какви трудности преминавам?“. Помня как веднъж се молех с много вяра, но отговорът не идваше. Чувствах се предадена от Бога. Бях притеснена и объркана и питах: „Защо, Господи?“. След като се успокоих, като че ли Той ме попита: „Обичаш ли Ме още? Още ли вярваш в Мен?“.
Това, което Исус отговори на Йоан, се отнася и за мен: „И блажен онзи, който не се съблазнява в Мен“. Дори да не разбирам защо отговорите на моите молитви се бавят или са различни от очакванията ми, продължавам да вярвам, че Бог е верен и ме обича.

Молитва: Господи, когато се изправяме пред разочарования, молим Те, усилвай вярата и любовта ни към Теб. Амин.

Мисъл за деня: Дори когато изглежда, че молитвите ми не получават отговор, Бог продължава да ме обича.
Виктория Крийл (Алабама)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ОЧАКВАТ ОТГОВОРА НА СВОИТЕ МОЛИТВИ.

Остави коментар

Live Reply