Точното място

Прочит: Псалм 62:5-8

„Уповавай на Него, народе, по всяко време, изливайте сърцата си пред Него; Бог е прибежище за нас.“
(Псалм 62:8)

С жена ми имаме две големи кучета, които спят на пода до спалнята ни. Два пъти в седмицата те се събуждат с нея в 4.30 сутринта и я придружават, докато се приготвя за работа. Когато излезе, вместо да се върнат да спят, те започват да играят. Без да се интересуват, че аз още съм в леглото, тичат из къщата, драскат по вратите и скимтят. Накрая аз ги викам, те се качват в леглото, настаняват се и вече могат да заспят.
Като Божи деца, и ние често постъпваме така. Много неща могат да ни накарат да се чувстваме забравени и оставени – развод, болест, загуба на любим човек или преместването на приятел. В такива моменти забравяме за Божието присъствие и започваме да търсим утеха на грешните места. Когато не я намерим, ставаме раздразнителни и още по-трудно чуваме Божия глас.
В днешния прочит се казва, че Господ е наше прибежище. Когато приемем Неговата покана, чувството за самота бързо отстъпва на усещането за приемане и утеха. Времето с Бога връща сигурността. В Божието присъствие можем да намерим благословението на истинския мир.

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти, че винаги ни утешаваш и си наше прибежище. Помагай ни да помним, че си с нас, когато се чувстваме самотни. Амин.

Мисъл за деня: Бог е източникът на истинския мир.
Уеб Смит (Джорджия, САЩ)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ САМОТНИ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply