Точното време, точните хора

Прочит: Естир 3-4:14

 

„После чух гласа на Господа, Който казваше: Кого да изпратя? И кой ще отиде заради Нас? Тогава казах: Ето ме, изпрати мен.“

                                                                                  (Исая 6:8)

 

Преди известно време наши приятели евреи празнуваха Пурим, който възпоменава спасяването на еврейския народ от смърт. Персийският цар Асуир заповядал да бъдат избити всички евреи в неговото царство. Това вероятно щяло да включва и Мардохей, както и неговата племенница и втора съпруга на самия цар – Естир, чието еврейско потекло се пазело в тайна. Ето защо Мардохей моли племенницата си да се застъпи пред царя за еврейския народ, като я убеждава с думите: „Кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това?“.

Ето това е въпрос към всички нас! Във всяко поколение Бог призовава различни хора, които да се борят за справедливост. Ние живеем в един неповторим момент, в който целият свят се нуждае от отговори, а Бог пита: „Кого да изпратя? И кой ще отиде заради Нас?“. Той очаква тези, които ще се отзоват с думите: „Ето ме, изпрати мен“ (Исая 6:8). Всички, които очакват Бога, ще бъдат спасени. Нека и ние се запитаме: „Ще поема ли своята отговорност?“.

Бог призовава всеки от нас и всеки трябва да отговори.

 

Молитва: Господи, нека всеки от нас с готовност да приеме Твоя призив да Те следва и да Ти служи. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да служа на Бога днес?

Джим Брунър (Аризона)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ПРЕСЛЕДВАНИ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply