Той остава верен

Прочит: 2 Тимотей 2:8-13

 

„… ако сме неверни, Той остава верен; защото не може да се отрече от Себе Си.“

                                                                           (2 Тимотей 2:13)

 

Докато гледах Сара, не можех да повярвам, че е същата жена, която познавах преди. Сега тя лежеше в психиатрична клиника и страдаше от тежка депресия. Очите й бяха червени и подути. Жената, която преди имаше твърда вяра, ми каза с тих и измъчен глас, изпълнена със страх: „Мисля, че Бог вече не се грижи за мен. Дори не съм сигурна, че още вярвам в Него“.

Ако това се беше случило седмица по-рано, веднага щях да потърся подходящи думи, за да я успокоя, че Бог продължава да се грижи за нея и че трябва да Му се довери. Щях да се опитам да отнема част от болката й, като я насърча. Всичко обаче се случваше в един важен за мен момент, малко след като бях прочела думите на 2 Тимотей 2:13. При срещата със Сара те проговориха по нов начин на моето сърце. Този стих беше точният отговор за нейното състояние: „ако сме неверни, Той остава верен; защото не може да се отрече от Себе Си“.

Когато ги казах на Сара, видях в очите й лъч надежда. Прославих Бога, задето ме беше насочил към точното слово, което се превърна в послание на любов и надежда за всички нас.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, за Твоята вярност. Ние понякога сме твърде слаби, за да се приближим към Теб със своите тревоги и страхове, но Ти ги знаеш и се грижиш за нас. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори когато се съмняваме, Исус остава верен.

Бети Розаян (Пенсилвания)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ИЗГУБИЛИ ВЯРАТА СИ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply