Той ще дойде!

Прочит: Исая 40:1-5
„Глас на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа…“
(Исая 40:3)

Малката църква, в която отраснах, нямаше постоянен пастор, а такъв, който пътува. Това поддържаше една несигурност, защото понякога той не можеше да пристигне. Ние всеки месец чакахме с надеждата пасторът да може да дойде и да отслужи причастието. Понякога в продължение на три месеца това не се случваше. Никога няма да забравя как братята и сестрите приготвяха всичко, без да знаят дали ще можем да се насладим на причастието, защото в нашата традиция то се отслужва само от пастор.
По същия начин по време на Адвентите всички ние се приготвяме да посрещнем Божия Син. Адвентният период е време за подготовка за Господа. Кривите пътища се изправят, а неравните места се изравняват. Ще се роди Дете! Нещо със спасително значение ще се случи за всички хора и всички ще познаят пътя към изобилния живот.

Молитва: Милостиви Боже, ние още веднъж отваряме сърцата си, за да посрещнем Твоя благословен Син като свой спасител и освободител. Молим се в Твое име. Амин.

Мисъл за деня: Какво мога да направя днес, за да подготвя пътя за Господа?
Едсън Алвс (Бразилия)

Да се молим за: ЦЪРКВИТЕ, КОИТО НЯМАТ ПАСТОР.

Остави коментар

Live Reply