Това е достатъчно

Прочит: 2 Коринтяни 4:16-18

 

„… ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.“

(2 Коринтяни 4:16)

 

Благословена съм да работя на място, където първото задължение за деня е молитвата. Директор съм на един дом за лична грижа за стари хора. Имаме постоянна група от около 15 човека на възраст между 80 и 100 години. Всеки ден четем размишлението от „Духовна манна“ и аз прочитам името на автора и страната, в която живее. Мисля, че това помага на възрастните хора да се почувстват част от една по-голяма общност от християни, много от които преминават през едни и същи проблеми и радости, независимо че живеят в различни точки на света. Често благодарим на Бога, че живеем в страна, в която свободно можем да заявяваме и живеем християнската си вяра. Тъжно е, че на много места по света това не е възможно и хората са заплашени от преследване.

Думите на апостол Павел от днешния прочит ни напомнят, че трябва да имаме вяра, защото имаме цел в този живот, въпреки че се изправяме пред ограниченията на възрастта. Дори ако единственият начин, по който можем да помогнем на някого, е, като се молим за него, това е достатъчно.

 

Молитва: Верни Боже, благодарим Ти за световното християнско семейство. Помогни ни да намерим начини да Ти служим където и да се намираме. Амин.

 

Мисъл за деня: Във всеки етап от живота ми Бог може да ми възложи работа, която да свърша за Негова слава.

Беки Дюк (Пенсилвания)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ЖИВЕЯТ В СТАРЧЕСКИ ДОМ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply