Това е подарък

Прочит: Матей 10:1-9

„А ние получихме не духа на света, а Духа, Който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари.“
(1 Коринтяни 2:12)

Когато разбрах, че ще закъснея за обяда с моята приятелка, ѝ написах съобщение да поръча вместо мен. Прекарахме прекрасно време заедно, наслаждавайки се на хубава храна. Чак по пътя към вкъщи се сетих, че приятелката ми не само беше поръчала, но и беше платила моята храна. Обадих се да ѝ се извиня и ѝ обещах да се компенсирам. „Аз черпя“ – ми каза тя. „Много мило – отвърнах – но моля те, позволи ми аз да те почерпя следващия път.“ Нейният отговор беше: „Исках този подарък да е благословение за теб. Позволи ми да го направя, без да получавам нещо в замяна“. Изглежда ми трудно, но се замислих, че Бог иска от нас именно това – да даваме, без да очакваме нещо в замяна.
Всеки ден получаваме много неща от Бога. Никое от тях не сме заслужили, нито можем да се отплатим за благословенията. Господ просто е щедър към нас. Ние можем да приемаме както Неговите щедрости, така и подаръците от хората с благодарни сърца. Така помагаме на тези, които дават безрезервно, да се почувстват благословени от това, че изпълняват Божията воля.

Молитва: Господи, помагай ни да даваме щедро и да приемаме с благодарност, като всичко бъде за Твоя слава. Амин.

Мисъл за деня: Какъв дар Бог иска да приема с благодарност днес?

Да се молим: ДА ПРИЕМАМЕ С БЛАГОДАРНОСТ ДАРОВЕТЕ, С КОИТО СМЕ БЛАГОСЛОВЕНИ.
Дебра Скейлс (Индиана)

Остави коментар

Live Reply