Това променя всичко

Прочит: Йоан 14:15-21, 27

 

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“

                                                                                 (Йоан 3:16)

 

Откриха ми рядък вид рак. На възкресенската служба в църквата ние се поздравихме след насърчителните думи на пастора: „Исус умря за нашите грехове и възкръсна. Той е жив. Той победи смъртта, затова ние можем да живеем във вечността с нашия милостив Бог. Това, приятели, променя всичко!“.

Със съпруга ми се спогледахме. Мислите ни бяха изпълнени с лошите новини, които трябваше да съобщим и на нашите деца. Преди подобни новини щяха да ме извадят от равновесие, но от дванадесет години аз вярвам в Исус Христос. Сега Му се доверявам за всичко: както за здравето си, така и за всяка глътка въздух, и за спасението, което Той ми подарява.

Съзнанието, че земният живот е само подготовка за пълноценния живот в Бога и че греховете ми са простени, ми дава сигурност и утеха. Исус казва: „В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света“ (Йоан 16:33). Това, приятели, променя всичко. Исус ме обича и е до мен неотклонно, затова аз мога да се справя с мисълта за страшната болест и да се моля, вместо да се оставя на отчаянието.

 

Молитва: Любящи Боже, усилвай нашата вяра, изпълвай сърцата ни с Твоя мир и ни помогни да Ти се доверяваме при всякакви обстоятелства. Амин.

 

Мисъл за деня: Обещанието на Христовото възкресение променя всичко.

Катлийн Бъскърк (Калифорния)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СА БОЛНИ ОТ РАК.

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply