Това, тленното

Прочит: 1 Коринтяни 15:39-57

 

„Защото това, тленното, трябва да се облече в нетление и това, смъртното, да се облече в безсмъртие.“

(1 Коринтяни 15:53)

 

Когато ми казаха, че имам рак на простатата, се почувствах съсипан – самотен и безпомощен. Аз съм пастор и много пъти съм проповядвал за преминаването през страдания и за отчаянието. Това беше различно. Сега аз се чувствах отчаян и слаб. Отговор на тази безпомощност потърсих в молитвата. Потърсих свой колега, който ме помаза с миро. Четях насърченията на „Духовна манна“, псалмите и особено 1 Коринтяни 13-та и 15-та глава.

След операцията и лечението ракът не се върна. Не само че преодолях страха, но и вярата ми се усили, надеждата ми се възроди и любовта още повече изпълваше сърцето ми. Докато преминавах през това тежко изпитание, се уверих в силата на духовното изцеление, макар то не винаги да е свързано с физическо възстановяване или с удължаване на живота. Молитвата, медицинската грижа, любовта и изцелението от Бога ми дадоха втори шанс да споделя всички дарове в моя живот със семейството, приятелите и много други хора. Независимо от обстоятелствата вярата ни в Христос дава на всеки от нас обещание за вечен живот.

 

Молитва: Боже, помогни ни да осъзнаем собствената си слабост и да приемем Твоето обещание за нов живот в Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: Ако уповавам на Христос, ще имам сили да се изправя пред страховете си.

Дон Колман (Западна Вирджиния)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ЛЕКУВАТ ОТ РАК.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply