Товар

Прочит: Матей 11:28-30

„… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“
(1 Петр. 5:7)

Преди няколко години реших да водя по-здравословен начин на живот. Започнах да спортувам и да спазвам диета и отслабнах с повече от 20 килограма. Сънят ми стана по-добър, не ме боляха краката и холестеролът ми спадна. Не осъзнавах истински последствията от промяната, докато не отидох на екскурзия в планината. Изкачихме 18 мили за три дена с целия багаж на гърбовете си. Моята раница тежеше 20 килограма. Докато се катерех с раницата на гърба, си давах сметка, че толкова време съм носил същия товар върху плещите си.
Също както моите килограми затормозяваха тялото ми, много от нас се тормозят от вина и срам. Разрушените взаимоотношения ни карат да трупаме в себе си недоволство. Постепенно то се превръща в товар, без дори да го осъзнаваме. Ние обаче не сме създадени за такъв товар.
Дните на Великия пост ни дават възможност да се освободим от товара. Ако се вгледаме дълбоко в себе си през тези дни, ще открием много неща, които са ни излишни. Днешният библейски стих ни напомня, че изцерението идва, когато възложим грижите си на Бога. С молитва можем да се освободим от това, което ни дърпа назад, и да открием свободата, която идва с Исус.

Молитва: Исусе, помогни ни да предадем грижите си на Теб, за да живеем с радостни сърца. Амин.

Мисъл за деня: Как постът може да ми помогне да живея в свободата, която Исус ми подарява?

Да се молим: ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ ДУХОВНИЯ ТОВАР ПО ВРЕМЕ НА ПОСТА.
Кевин Томас (Алабама)

Остави коментар

Live Reply