Товар

Прочит: Евреи 12:1-3

„Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще…“
(Евреи 12:1)

Веднъж търсех едни панталони, но шкафът беше толкова пълен, че беше невъзможно да ги открия. С изненада открих, че не си спомням кога за последно съм обличал половината от дрехите си. В онзи момент всички те ми се сториха напълно излишни. Реших веднага да почистя шкафа и да даря излишното. Сега всичко е подредено.
Този шкаф ми прилича на това, което понякога се случва в живота ни. Събираме в сърцата си злоба, раздразнение, горчивина и болка – все излишен товар, който ни пречи да станем такива, каквито Бог иска от нас. Днес е подходящ ден да освободим сърцата си от всичко, което ни вреди, и да потърсим истинното взаимоотношение с Бога.

Молитва: Всемогъщи Боже, ела и заживей в сърцата ни. Помогни ни да се освободим от всичко, което не Ти е угодно, за да намерим сили и радост в Тебе. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: „Сърце чисто сътвори в мен, Боже“ (Псалм 51:10).
Хуан Хулио Баес (Доминиканска република)

Да се молим: ДА СЕ СПРАВИМ С ДУХОВНИЯ БЕЗПОРЯДЪК.

Остави коментар

Live Reply