Трансформация

Прочит: Колосяни 3:12-17

 

„И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“

(Римляни 12:2)

 

Когато прочетох за метаморфозата при пеперудите, бях изумена. Не харесвам гъсениците, особено тези, които дразнят кожата при допир. Но през тази форма преминават нежните, красиви пеперуди. Тази промяна е цяло чудо. Когато тя достигне своя краен резултат, не помним гъсеницата, просто се радваме на красотата на пеперудата.

Същото се случва в моя живот. Мисля, че тая някои „гъсеници“, с които наранявам хората. Трудно е да се освободя от лошите навици, но като Христов последовател трябва да се опитам да го направя. С помощта на Святия Дух мога да се справя с чувството за малоценност, с гнева и егоизма. Ще отнеме време и няма да е лесно, но ако го направя, ще съм отговорила на призива на апостол Павел: „недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си“.

 

Молитва: Боже, помогни ни да се освободим от лошите чувства и навици. Трансформирай живота ни със Своята сила. Амин.

 

Мисъл за деня: Ако сме готови за промяна, Бог може да трансформира живота ни.

Мери Гълтъм (Индонезия)

 

Да се молим: БОГ ДА НИ ПОМОГНЕ ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ ЛОШИТЕ НАВИЦИ.

 

Остави коментар

Live Reply