Трета неделя от Великия пост

Прочит: Матей 20:29-34

 

„И така, Исус се допря, повика ги и попита: Какво искате да направя за вас?“

                                                                                          (Матей 20:32)

 

Когато попадна в компания и се разбере, че съм пастор, обикновено хората се усмихват накриво или подхвърлят: „Трябва да внимавам какво говоря“. Някои хора ме питат как да ме наричат. Общо взето, те искат да знаят има ли някакъв етикет, който трябва да следват.

В църквата срещаме хора, които са нови във вярата, и те често имат същите въпроси за молитвата. Има ли някакъв модел за молитва? Система? Ще ядосам ли Бога, ако кажа нещо неправилно? Ето една от причините, поради които смятам днешния прочит за много важен.

Исус попита двамата слепци: „Какво искате да направя за вас?“. Той искаше да чуе техните нужди и желания. Мъжете отговориха: „Да се отворят очите ни“.

Не е ли това добър модел за нашите молитви! Представете си, че Исус ви попита: „Какво искате да направя за вас?“. Христос иска да разкрием пред Него своите сърдечни желания и тогава да отвори очите ни, за да видим, че винаги е с нас. Ако престанем да се притесняваме как точно се молим, ще се обръщаме към Бога със сърцата си и ще се радваме на Неговата изобилна милост.

 

Молитва: Господарю на живота, покажи ни Своята милост и ни помогни да видим колко много ни обичаш. Води ни към по-близко общение с Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да бъда искрен в своите молитви.

Кресчън Кун (Илинойс)

 

Да се молим за: НОВИТЕ ХОРА В МОЯТА ЦЪРКВА.

 

Остави коментар

Live Reply