Трети Адвент

Прочит: Лука 2:36-38

„И тя, като се приближи в същия час, благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха освобождението на Йерусалим.“
(Лука 2:38)

Пророчицата Анна е един от героите на евангелския разказ за Рождеството. Тя не беше на полето в онази нощ, нито отиде до яслите. Тя посрещна детето Исус 40 дни след Неговото раждане в Йерусалим. Аз се възхищавам от тази жена, която беше вярна на Бога през целия си живот. Тя прекарваше дните си в храма, в пост и молитва. Живееше в очакване, готова да участва в Божието дело. Когато видя Симеон и новороденото Дете, тя разбра, че това е обещаният Месия. Радостта на Анна беше непринудена и истинска. Тя стана вестител на радостта, която дойде за всички човеци. Нейното свидетелство се разнесе бързо сред тези, които очакваха освобождение.
Радвам се, че Анна е част от Рождествената история. Нейният пример на очакване с вяра ни насърчава. Заедно с ангелите и овчарите, тя прогласи Божията воля за света. И нашият живот може да се превърне в продължение на историята на спасението по един неочакван начин. Единственото, което трябва да направим, е да бъдем готови да чуем Божия призив.

Молитва: Възхваляваме Те, Боже! Благодарим Ти, че ни включваш в историята на спасението. Амин.

Мисъл за деня: Ще живея в очакване, като знам, че Бог работи в света.
Марион Браун (Флорида)

Да се молим за: НОВОРОДЕНИТЕ ДЕЦА.

Остави коментар

Live Reply