Тревоги

Прочит: Лука 8:4-15

 

„Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите… а се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; във всичко, което върши, ще благоуспява.“

                                                                         (Псалм 1:1-3)

 

Розовите цветя в моята градина ме радваха много. Веднага щом ги засадих, те се разлистиха, но съвсем скоро бяха обгърнати от плевели. За кратко време те станаха толкова много, че към края на лятото едва успявах да спася цветята от тях. Трябваше постоянно да скубя плевели, за да се радвам на красивите си цветя.

Забелязах, че същото се случва в духовния ми живот. Започва ли да игнорирам нещата, които смущават моята вяра, те се натрупват и забавят духовния ми растеж и също като цветята, аз спирам да раста.

Трябва да преодоляваме спънките в духовния си живот своевременно, както е важно своевременното отстраняване на бурените, за да се задушат растенията. Аз мога да подхранвам душата си, като редовно чета Божието слово, защото неговата истина е най-доброто оръжие срещу духовните бурени. Има толкова много стихове, които могат да успокоят разтревоженото ми сърце! С Божието слово мога да раста, вместо да се задушавам от трудностите в живота.

 

Молитва: Татко, благодарим Ти, че ни даваш възможност да се справим с тревогите. Помагай ни да прилагаме в живота си Твоето слово, за да принасяме изобилни духовни плодове. Амин.

 

 

Мисъл за деня: Божието слово може да ни помогне да се справим с житейските тревоги.

Лин Каридис (Мичигън)

 

Да се молим за: ГРАДИНАРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply