Трус

Прочит: Исая 40:4-5

 

„Всяка долина ще се напълни. И всяка планина и хълм ще се сниши; кривите пътеки ще станат прави. И неравните места – гладки пътища; и всеки човек ще види Божието спасение“

(Лука 3:5-6)

 

Трусът ни събуди нощта. Първо усетихме, че се накланяме, после цялата къща се разтресе. Когато всичко свърши, целият град беше притихнал и очакваше съобщение по радиото: „Всичко е наред. Най-лошото премина“. Толкова силно земетресение изненада жителите на Калифорния, където земните трусове са рядкост.

В същото време семейството ни преминаваше през сериозно финансово изпитание и това допълнително подсилваше чувството за нестабилност. Нямаше кой да ни каже, че най-лошото е преминало. Единствената ни надежда беше в Бога.

Най-естественият отговор на трусовете в живота е да попитаме „Защо?“. Защо това се случва на мен? Защо не мога да си намеря работа? Защо съм болен? Защо? Но можем ли да очакваме долините да се напълнят с вода, планините да се снишат, кривите пътеки да станат прави, без животът ни да се разтресе?

Вместо да питаме защо се случват трусовете в живота ни, по-добре е да потърсим Божията помощ, за да ги преодолеем и да продължим напред.

 

Молитва: Боже, помогни ни да видим избавлението, което идва от Теб, както и непрестанно да чувстваме Твоето присъствие. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да отразявам славата на Бога в смутни времена?

Дана Уилямс (Вашингтон)

 

Да се молим за: СЕМЕЙСТВА, КОИТО ИМАТ СЕРИОЗНИ ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ.

Остави коментар

Live Reply