Целително докосване

Прочит: Марк 1:40-45

 

„А Той се смили, простря ръка и се допря до него…“

(Марк 1:41)

 

Не мислех за нищо друго, освен за преждевременно родената ни дъщеря, здравословните проблеми, които щеше да има, и оставянето на жена ми в друга болница. Стоях и гледах бебето си в интензивното отделение на неонатологията. Момиченцето ми изглеждаше толкова малко и беззащитно. Тогава една сестра ми каза: „Докоснете я, тя има нужда от Вашето докосване“. Аз се поколебах, но тя настоя. Мисълта, че непохватното докосване на един изплашен баща може да помогне за възстановяването, ме изненада. Когато докоснах дъщеря си, си помислих колко много се нуждае от Божията изцеряваща ръка, както всички ние.

Когато съм страдал, съм усещал Божията любов в приятелско потупване по рамото. Когато други вярващи са полагали ръце на мен в молитва, съм чувствал божествена радост и мир, които преди не съм познавал. Техните ръце са били Божите ръце за мен. Въпреки че не можем да усетим физически ръцете на Бога, както дъщеря ми усещаше моите, можем да почувстваме Неговото присъствие в изцерението, утехата, благословението и промяната, получени от тези, които ни обичат.

 

Молитва: О, Боже, благодарим Ти, че ни обграждаш със Своята изцеляваща любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Делата ни на любов могат да помогнат на някого да почувства Божието присъствие.

Сам Райт (Флорида, САЩ)

 

Да се молим за: МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ В НЕОНАТОЛОГИИТЕ.

 

 

Остави коментар

Live Reply