Целият път

Прочит: Йеремия 29:11-13

 

„Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум.“

                                                                              (Притчи 3:5)

 

Преди много години, по време на един младежки лагер седях в  лодка насред реката и всичко ми се струваше ужасно объркано. Бях толкова тъжна! Погледнах водата: слънцето залязваше и хвърляше сянка върху дърветата така, че сякаш няколко метра по-нататък реката свършва. Но тъй като бях ходила там много пъти и познавах тази река, знаех, че тя прави завой и продължава.

Това преживяване ме накара да се замисля, че в живота си често стигаме до момент, в който се чувстваме като в задънена улица. Проблеми в работата или с хората около нас ни карат да мислим, че пътят няма накъде да продължи. В такива моменти ме успокоява мисълта, че Бог знае пътя много добре. Той вижда цялата картина и знае, че „зад ъгъла“ ни чака нещо по-добро.

Когато изглежда, че сме навлезли в задънена улица, можем да се доверим на Бога и спокойно да вървим напред.

 

Молитва: Небесни отче, когато се чувстваме несигурни в пътя си, помогни ни да се доверим на Теб, като знаем, че Ти си приготвил за нас нещо много по-добро, отколкото можем да се надяваме или да си представим. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог вижда целия път, който е пред нас.

Лия Еванс (Австралия)

 

Да се молим за: МЛАДЕЖИТЕ, КОИТО ХОДЯТ НА ХРИСТИЯНСКИ ЛАГЕРИ.

 

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply