Цената е платена!

Прочит: Исая 53:1-9

 

„… И вие не сте свои си, защото сте били купени с цена…“

(1 Коринтяни 6:19-20)

 

Духаше силен и студен вятър, докато стояхме на централната улица през онази априлска вечер. Радвахме се, че предвидливо си бяхме взели палта, ръкавици и шалове, и макар че не сме професионални певци, всяка наша песен извираше от сърцето. Песните разказваха за овчарите и техните стада и за истинския Агнец, Който се пожертва за света.

Хората, които пазаруваха, бързаха да се приберат в топлите си домове. Крачеха с наведени глави и сякаш не ни забелязваха. Фурната на отсрещната страна на улицата беше отворена и всички влизаха, за да си купят от вкусните хлебчета и сладки, изложени по витрините. Но когато посягаха към портмонетата си, продавачите им казваха: „Цената е платена“. Всичко беше подарък.

Нашата група за споделяне на вярата беше уредила това, за да направим така, че посланието на Христовото възкресение да стигне до повече хора: „Не само с хляб ще живее човек“. Исус плати цената за нашите грехове, ние сме простени и освободени, за да живеем нов живот, като следваме Неговия път!

 

Молитва: О, Господи, благодарим Ти за Твоята жертва на любов, която ни освобождава, за да живеем като простени хора. Амин.

 

Мисъл за деня: Как ще благодаря на Бога за дара на спасението?

Карол Първс (Англия)

 

Да се молим за: ЦЪРКОВНИТЕ ХОРИСТИ.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply