Ценно време

Прочит: Матей 26:17-45

 

„И като разпусна народа, изкачи се на хълма да се помоли насаме.“

                                                                          (Матей 14:23)

 

Краят на земното служение на Исус наближаваше и Той преживяваше тежки изпитания, които Го измъчваха физически и емоционално (вж. Матей 26). Повече от всякога Той се нуждаеше от подкрепата на Своите ученици. Вместо това обаче, те самите бяха достатъчно изплашени и несигурни и разчитаха за всичко на Него.

Исус знаеше в подробности какво Го очаква и каза на учениците Си: „Знаете, че след два дни ще бъде Пасхата и Човешкият Син ще бъде предаден на разпятие“ (Матей 26:2). Пред лицето на предстоящите събития Спасителят имаше нужда от подкрепата на Своя Небесен Отец. Ето защо взе учениците и отиде да се моли в Гетсиманската градина.

Ние също имаме нужда от Божията помощ, за да се изправим пред ежедневните предизвикателства. Може би трябва да се оттеглим от шума наоколо, както правеше Исус, и да отделим тихо време, в което да общуваме с нашия Творец, като четем Неговото слово и се молим.

 

Молитва: Боже, помогни ни да оставим всичко, което ни разсейва, и да се приближим към Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Отделяйки повече време за Бога, мога да бъда по-добър в служението си на хората.

Филип Поло (Кения)

 

Да се молим: ДА НЕ ЗАНЕМАРЯВАМЕ ДУХОВНИЯ СИ ЖИВОТ.

 

 

Остави коментар

Live Reply