Ценността на словото

Прочит: Псалм 119:129-136

 

„Изясняването на Твоето слово просвещава, вразумява простите.“

(Псалм 119:130)

 

Дядо не беше разговорлив човек, но вечер, когато седнеше на дивана, поетичното му чувство се пробуждаше. Обичах да го прегърна и да слушам как реди римите. Често казваше една поема от Хенри Лонгфелоу за селския ковач под разлистения кестен. Знаейки кога да спре и да повиши гласа си, той ме пренасяше в друго време и на друго място. Беше омагьосващо.

Дядо ми показа, че можем да се учим от думите, когато ги ценим. Днешният стих от Псалм 119 ни приканва да се отнасяме така и с Божието слово. Бог ни учи на много неща чрез Библията, но псалмистът предупреждава, че не бихме се учили истински, ако просто преминаваме през думите – техният смисъл трябва да бъде разяснен. Божият дар се разкрива пред нас пласт след пласт, дума след дума. Трябва да четем Библията, докато думите ѝ останат дълбоко в паметта ни и светлината на разбирането изпълни сърцата ни. Тогава те ще ни учат на мъдрост, ще насочват стъпките ни, ще ни изпълват с утеха и мир, ще ни показват милост и любов и ще ни приближават към Бога.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, за Твоето слово. Помагай ни да го разкриваме като ценно съкровище, за да изпълва живота и сърцата ни. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес и всеки ден ще ценя Божието слово.

Синди Пийви (Алабама, САЩ)

 

Да се молим за: ПОЕТИТЕ.

 

 

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

 

Остави коментар

Live Reply