Център

Прочит: Филипяни 1:20-22

„Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.“
(1 Коринтяни 1:18)

Винаги съм обичала да рисувам. По време на един от часовете по карикатура, които посещавам, професорът ни каза: „Преди на нарисувате човешко лице, нарисувайте кръст. Той ще ви бъде ориентир за чертите и изражението на лицето“.
Тези думи ме накараха да се замисля за своя живот. Често съм преживявала криза, защото Христовият кръст е преставал да бъде фокус за мен. Кръстът дава значение и посока на живота ми.
Христовата жертва доказва Божията изобилна любов към цялото човечество, любов, която ще продължава да бъде фокус и основа за нашия живот.

Молитва: Благодарим Ти, Боже, за Христовата жертва на кръста, чрез която сме получили дара на спасението. Амин.

Мисъл за деня: Как Христовата любов да бъде фокус на моя живот?
Ана Санчес Фернандес (Доминиканска република)

Да се молим за: ХУДОЖНИЦИТЕ.

Остави коментар

Live Reply