Цветница

Прочит: Псалм 30:1-12

„… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог…“
(Исая 41:10)

Наскоро попаднах на пътен знак „Неравен път – 3 мили“. Веднага щом минах покрай него, колата ми започна да се тресе. Добре че това ще продължи само три мили, си помислих, иначе бих се върнала обратно.
Обикновено в живота не знаем колко ще продължи неравният път. Често трудностите ни изглеждат безкрайни. Хората, които са безработни, болните от неизлечими болести или тези, които живеят в райони на военни действия, нямат представа кога ще почувстват облекчение. Но във време на несигурност можем да се доверим на Божията сила и любов.
Когато бях тийнейджърка, откриха на майка ми мозъчен тумор, който не подлежеше на операция, и ѝ дадоха няколко месеца живот. Една сутрин, на прага на поредния ден на несигурност, се помолих: „Господи, мога да преживея всичко, стига да знам кога ще се случи“. Тогава се загледах в един плакат на стената ми, изобразяващ млада жена, която гледа дъжда през прозореца и си мисли „Страх ме е от утрешния ден“. Малко по-надолу се вижда хълм с кръст на него и друг надпис: „Не се бой. Вече съм бил там“. Почувствах Божия мир, когато осъзнах, че независимо колко дълъг е пътят пред нас или накъде ни води, Исус не само знае какво ни предстои, но и вече е изминал неравния път преди нас.

Молитва: Отче, помогни ни да не забравяме, че дори във време на несигурност можем да бъдем уверени в Твоята вярност. Амин.

Мисъл за деня: Христос ни казва: „Аз съм с вас през всички дни до свършека на века“ (Матей 28:20).
Лайза Стакпоул (Уисконсин)

Да се молим за: ДЕЦАТА, ЧИИТО РОДИТЕЛИ СА БОЛНИ.

Остави коментар

Live Reply