Цветница

Прочит: Йоан 13:36-14:6

 

„Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът…“

                                                                         (Йоан 14:6)

 

Веднъж помолих един младеж да ме упъти в непознат за мен град. Вместо да ми обясни как да стигна до мястото, което търсех, той предложи направо да ме заведе. Той не просто ме упъти, той беше пътят до там! Аз само трябваше да го следвам.

Тома попита Исус: „Как можем да знаем пътя?“. Вместо да дава подробни напътствия, Исус просто отвърна: „Аз съм пътят“. Той бе пътят, който Тома просто трябваше да последва.

Какво означава да последвам Исус, Пътя? В Йоан 13:36 Симон Петър Го пита: „Господи, къде отиваш?“. Последвалият разговор ни разкрива, че Исус говори за пътя към кръста. Христовата жертва ни казва какво означава да дадеш живота си за приятелите си (Йоан 15:13).

Когато казва, че никой не отива при Отец, освен чрез Него, Исус ни изявява начина да достигнем до Бога. Никой не може да достигне Бога без жертвена и безусловна любов.

Ранните християни били известни като принадлежащите към Пътя. Ако Исус е нашият Път, ние ще ходим с Него и ще обичаме своите ближни безусловно.

 

Молитва: Любящи Боже, помагай ни да обичаме другите безусловно. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус ни показва пътя.

М. Томас Тангараш (Масачузетс)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ПЪТУВАТ.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply