Турбулентност

Прочит: Матей 8:23-27

„А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Този, че и ветровете и вълните Му се покоряват?“
(Матей 8:27)

Когато бях на 10 години, за пръв път се качих на самолет и заспах по време на полета. За моя изненада, кацането не беше много леко. Събудих се, изпълнена със страх, и сграбчих ръката на татко с усещането, че ми предстои сигурна смърт. Той ме погледна и каза: „Спокойно, всичко мина“. Аз си отдъхнах и започнах да се любувам на красивата гледка.
Когато си спомням тази случка, се питам дали учениците на Исус са се чувствали по същия начин в разказаната в днешния прочит история. Езерото се вълнуваше, а Исус спеше. Когато Го събудиха, Той ги успокои, както татко ме успокои в самолета. После укроти бурята. Учениците бяха поразени.
Понякога се чувстваме, сякаш животът ни е пълен безпорядък. Обърквани сме, разочаровани сме, губим надежда. Но дори когато мислим, че ме изгубени, можем да се успокоим, като си припомним, че Исус е с нас и ще ни избави. Нека не се страхуваме, когато не усещаме почва под краката си, а да се обърнем към Исус, Който може да успокои всяка буря.

Молитва: Господи, помогни ни да се държим за Теб, когато нямаме почва под краката си. Напомняй ни да извикаме към Теб в бурята. Амин.

Мисъл за деня: Когато устоите ни са разклатени, можем да извикаме към Исус.
Ейдриън Рейфилд (Южна Каролина, САЩ)

Да се молим за: ПИЛОТИТЕ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply