Творецът

Прочит: Изход 35:30-35

 

„Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела…“

                                                                             (Ефесяни 2:10)

 

Наблюдавах как един дърворезбар изработва мебели в своето ателие. Той не бързаше и оглеждаше всеки детайл. Повечето дърводелци бързат, за да направят повече мебели и да ги продадат, но майсторът иска да сътвори нещо прекрасно. Той вероятно няма да забогатее, но ще бъде щастлив.

Бог избра Веселеил  и Елиав, за да работят при построяването на скинията. Той им беше дал умения и знание. Бог, изкусният Творец, искаше те да сътворят нещо красиво. Малко хора можеха да видят красотата на скинията отвътре, но Бог я виждаше и това Му харесваше.

Апостол Павел ни казва, че сме Божие творение, създадени в Исус Христос за добри дела. Цялото Божие творение е добро. Творецът продължава да ни променя, като ни оформя така, че да станем подобни на Христос.

 

Молитва: Понеже Ти работиш в нас, Боже, ние знаем, че можем да се справим с това, което си ни възложил. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Дори когато не виждаме това, Бог работи в живота ни.

Марион Търнбул (Англия)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ПРАВЯТ МЕБЕЛИ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply