Тялото Христово

Прочит: Евреи 10:19-25

„А вие сте Христово тяло и поотделно – части от Него.“
(1 Коринтяни 12:27)

Аз участвам в инициатива за надденоминационно библейско изучаване. Всяка седмица повече от 300 жени се събираме, за да служим заедно, да обсъждаме различни въпроси, да слушаме размишление върху седмичния библейски прочит и да се молим. Ние представляваме всички църковни деноминации в нашия регион. Няма значение дали църковните ни общества са големи, или малки – всички искаме да знаем повече за Бога и за Библията и да занесем наученото в своите църкви.
Така разбирам аз Христово тяло – вярващите се събират, за да се обогатяват духовно и да бъдат посланици и служители на Христос в своите общества. Всяка седмица, когато се събираме, аз си представям как Бог се усмихва, гледайки ни толкова единни.

Молитва: Господи Исусе, благодарим Ти за възможността да бъдем част от Твоето тяло тук, на земята. Молим се, както Ти ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Всеки вярващ е част от тялото Христово.
Карол Денериъс (Австралия)

Да се молим за: ХРИСТИЯНСКО ЕДИНСТВО.

Остави коментар

Live Reply