Убежище

Прочит: Галатяни 6:7-10

 

„И така, доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра.“

                                                                           (Галатяни 6:10)

 

Наскоро с приятели прекарахме почивните дни в едно убежище за слонове. На това място хората се грижат за слонове, които са изпаднали в беда сред природата и не могат да оцелеят там. Има малки, чиито родители са били убити от ловци, такива, които са прогонени от стадото, както и спасени от хора, които биха им навредили. Също като хората, слоновете са привързани към семейството и отделянето от него е много травматично. Целта на работещите в убежището е първо да създадат ново семейство за слоновете, попаднали там, а след като се погрижат за тях, да ги върнат обратно в естествената им среда. Това е дълъг процес, който изисква много търпение.

Посещението при тези големи, но много мили същества ме накара да се замисля за църквата. Често възприемаме църквата като физическо място, като забравяме, че тя е най-вече духовно убежище. В църквата ние намираме ново семейство, в което всеки се грижи за другия. Често обаче я превръщаме в едно стерилно място, където хората да се почувстват добре за няколко часа в седмицата.

Можем да направим така, че Божият храм да бъде убежище за сираците, за хората, които са обект на злоупотреба, за тези, които всички в света отбягват. Нека църквата бъде за тях място, в което могат да намерят закрила и подкрепа.

 

Молитва: Боже, помагай ни заедно да създаваме места за приемане и любов за всички Твои деца. Амин.

 

Мисъл за деня: Като членове на Христовото семейство, можем да създаваме убежище за всеки, който се нуждае от подкрепа.

Роланд Ринк (Южна Африка)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ОТХВЪРЛЯНИ И ПРЕНЕБРЕГВАНИ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply