Учи се да слушаш

Прочит: Марк 4:21-25

 

„Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот…“

(Йоан 5:24)

 

Със съпруга ми изучаваме птиците в продължение на 20 години. Ориентираме се за близостта на определена птица по нейната песен. В началото разпознавах само някои звуци, но сега познавам песните на всички птици от нашия регион.

Докато се разхождахме в една пролетна утрин, се спряхме в опит да доловим непознати звуци. Симфонията, която огласяше гората, ми напомни за думите на Исус в днешния прочит: „Внимавайте в това, което слушате“ (Марк 4:24). Помислих си: дали съм достатъчно внимателна към думите на Бога? Слушам ли Неговия глас толкова съвестно, колкото птичите песни?

Вниманието, което отделяме на Божието слово, на проповедите и на гласа на нашия Господ, ни помага да растем. Ако отделяме толкова внимание на Бога, колкото ние с мъжа ми отделяме на птиците, ще растем в познание. Но ако пренебрегнем всичко това, постепенно ще губим усещането си за Бога и Неговото царство. Нека вземем твърдо решение да слушаме Господа с желание и внимание, за да задълбочаваме вярата си в Него.

 

Молитва: Господи, молим Те, помагай ни да бъдем внимателни към Теб, за да растем във вярата и в познанието за Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да отделя повече внимание на Бога днес?

Юджин Даниълс (Масачузетс)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ИЗГУБИЛИ СЛУХА СИ.

 

Остави коментар

Live Reply