Умножи резултатите!

Прочит: Лука 9:12-17

„Но Той им каза: Дайте им вие да ядат. А те отвърнаха: Нямаме повече от пет хляба и две риби, освен да отидем и да купим храна за всички тези хора?“
(Лука 9:13)

Аз служа в църквата като духовен наставник и младежки ръководител. След една дълга подготовка за младежки лагер, без да поискам помощ, реших да се помоля: „Боже, искам да доведа тези млади хора при Тебе, но съм напълно изтощена. Моля Те, моля Те, умножи резултатите от усилията ми, както умножи хляба и рибата!“.
Тогава започнах да забелязвам многото случаи, в които Господ наистина беше умножил резултатите от моите усилия. Два дена преди да потеглим, докато приготвях багажа и го качвах в колата, се молех за помощ. Малко по-късно дойдоха и останалите ръководители и ме попитаха имам ли нужда от нещо. Ден преди лагера Бог ми помогна да разбера кои са важните неща и без какво мога. Появиха се и доброволци, които ми помогнаха да се справя с всичко, с което не можех сама.
Днешната библейска история ни показва, че Бог може да вземе това, което представяме пред Него – независимо колко малко е то и колко слаби се чувстваме – и да го умножи. Ако търсим Неговата воля, ще можем да се доверим, че Той вече е приготвил всичко необходимо. Ние само трябва да помолим за помощ.

Молитва: Боже, умножавай резултатите от нашите усилия, както умножи хляба и рибата! Амин.

Мисъл за деня: Бог ще умножи резултатите от моите усилия.
Каръл Джамилано (Калифорния)

Да се молим за: РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СЛУЖЕНИЯ.

Остави коментар

Live Reply