Упование в Бога

Прочит: Исая 40:26-31

 

„Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“

                                                                                       (Притчи 3:5-6)

 

Жена ми започна втора химиотерапия в рамките на четири години. Опитвах се да бъда силен и да уповавам на Бога. Всеки ден се молех Той да я изцери бързо. Очаквах Божия отговор веднага.

Благодарен съм за годините, които Господ ми подари с моята обична съпруга, и се надявам да сме с Него, когато свърши житейският ни път. Но сега не угасва надеждата ми тя да бъде изцерена напълно. Днешният прочит ме насърчава да търся Него за разбиране, затова се надявам на Неговите обещания и библейското слово. Бог ни е обещал, че ще бъдем силни дори в човешката си слабост, ако се уповаваме на Неговата сила.

 

Молитва: Небесни Татко, давай ни смелост се посрещнем неизвестното чрез вяра в Теб. „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Мога да намеря сила само в упованието в Христос.

Гари Киди (Калифорния)

 

Да се молим за: ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, БОЛНИ ОТ РАК.

 

Остави коментар

Live Reply