Урокът на Илия

Прочит: 3 Царе 19:1-14

„… израелтяните изоставиха завета Ти, събориха жертвениците Ти и избиха с меч пророците Ти. Само аз останах, но и моя живот искат да отнемат.“
(3 Царе 19:10)

Харесвам пророк Илия не защото извърши чудеса и изби лъжливите пророци, а заради неговата искреност към Бога в моментите на страх. В 3 Царе 18 се разказва как пророкът предизвиква 450 Ваалови пророци, за да видят всички кой е истинският Бог, Който може да изпрати огън от небето. Ваал изгуби. Но царица Езавел каза на Илия, че ще го убие. Тогава той се изплаши. Побягна, скри се и поиска Бог да вземе живота му. Вместо това, Той го нахрани и му даде сили. Илия обаче не се успокои. Пророкът влезе в една пещера и когато Бог го попита какво прави там, той започна да се оплаква въпреки чудото, което Бог му беше показал. В Своето дълготърпение, Господ му каза да се върне, за да помаже тези, които ще продължат очистването на народа.
Искреността на Илия ни помага да разберем как Бог се отнася към нашето недоволство. Той ни дава всичко, което ни е необходимо, за да живеем, сили, посока и подкрепа, без да ни осъжда. Дори докато Илия се оплакваше, Той не го остави. Историята на пророка ме насърчава, защото ми показва, че не съм единственият християнин, чиято вяра се разклаща. Мога да бъда искрена с Бога дори когато чувствата ми не са съвсем богоугодни. Може би най-слабите моменти на пророка ми дават най-голяма сила.

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че ни напомняш, че дори в нашата слабост Ти искаш и можеш да действаш чрез нас. Амин.

Мисъл за деня: Бог познава моята слабост и ме обича въпреки нея.
Дженифър Арън (Вашингтон)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ОБЕЗСЪРЧЕНИ.

Остави коментар

Live Reply