Урокът на пчелите

Прочит: 1 Коринтяни 12:4-13

„Защото тялото не се състои от една част, а от много.“
(1 Коринтяни 12:14)

През 2017 г. със семейството и съседите ми бяхме евакуирани от мястото, където живеехме, в Доминиканската република. Условията за живот бяха по-добри. Само след седмица обаче в къщата ни долетя рояк пчели. Не знаех какво да правя. Не исках да ги наранявам, но съжителството с тях щеше да е трудно.
Надявах се Бог да ми даде мъдрост, затова помолих църквата да се моли за този проблем. Започнах да търся отговори в Библията. Когато прочетох 1 Коринтяни 12:12-13, си спомних, че пчелите се организират в колония, която с общи усилия произвежда мед и работи много организирано.
Можем да вземем пример от пчелите, за да следваме Божията цел като едно семейство, като църква. В делото за Божието царство можем да сме толкова единни, колкото пчелния рояк, и така ще бъдем едно тяло в Христос.

Молитва: Всемогъщи Боже, помагай ни да работим за Твоето царство единни в Христос. Амин.

Мисъл за деня: Аз съм една от многото части на Христовото тяло.
Андреа Рамирес Забала (Пуерто Рико)

Да се молим за: ПЧЕЛАРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply