Урокът на пеперудата

Прочит: Йеремия 18:1-6

 

„И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“

(Римляни 12:2)

 

Веднъж имах възможността да посетя голяма градина с пеперуди, където видях различни видове. Всяка беше красива със своите уникални цветове и форми. Замислих се за целия път, през който преминават пеперудите, за да се превърнат в такива великолепни създания.

Това ме наведе на мисълта за духовния ни живот. Ние също трябва да преминем през трансформация, за да се обновим, да израснем и да започнем да споделяме вярата си, показвайки какво Бог е направил в живота ни. Като Христови последователи ставаме „солта на земята“ и „светлината на света“ (Матей 5:13-14). Думите и делата ни напълно се променят!

Как преживяваме тази промяна? В живот на общение с Бога – като четем Неговото слово, молим се и служим в името на Исус. Както природата се обновява всеки сезон, духовният ни живот се обновява, когато следваме пътя на Христос.

 

Молитва: Променяй ни, Господи! Намирай ни и ни променяй напълно, като ни даваш нов и осветен живот. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Христос има силата да промени живота ми.

Каролина Мая Фария (Бразилия)

 

Да се молим за: ДУХОВНО ОБНОВЯВАНЕ.

 

 

Остави коментар

Live Reply