Усърдна молитва

Прочит: Яков 5:13-16

 

„Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“

                                                                                      (Яков 5:16)

 

Наскоро съпругата ми Джойс имаше сериозен здравословен проблем. Наложи се да пътуваме до една болница в Минесота, където можеха да ѝ помогнат. Докато медицинският екип се приготвяше за процедурата, откриха и друг проблем. В резултат на това престоят ни продължи 25 дена и първоначалният проблем, заради който отидохме, не можеше да бъде отстранен на този етап.

По принцип никак не обичам да чакам, но по време на това премеждие чувствах мир и увереност, че всичко съдейства за наше добро (вж. Римляни 8:28). Понякога се питам дали когато повече хора се молят за даден проблем, това може да повлияе на Божия отговор. Със сигурност Той чува и отговаря дори на молитви, които отправя само един човек. Но дали не е по-склонен да отговори на нужда, за която се молят стотици хора? Не мога да кажа, че щях да се притеснявам, ако само един човек ни подкрепяше в молитва, но сърцето ми се изпълваше с мир при мисълта, че много хора се застъпват в молитва за нас.

 

Молитва: Боже, Който знаеш всичко, благодарим Ти, че чуваш молитвите на Своите чеда. Помогни ни да разберем, че молитвата има голяма сила. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще се присъединя към молитвите на другите.

Стенли Хейс (Мичигън)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ СЕРИОЗЕН ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ.

 

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply