Усмивка

Прочит: Числа 6:22-27

 

„Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост!“

(Числа 6:25)

 

Всяка сутрин прекарвам времето от 4 до 6 часа в молитва и размишление. Мисля, че това е най-удобното време за разговор с Бога, хвала и благодарност. Докато размишлявах над Библията един ден, си помислих: как ли изглежда Божията усмивка? Какво можем да направим, за да Го накараме да се усмихне? Тогава дойде раздавачът на вестници. Всяка сутрин, когато ме поздравява и ми се усмихва, си представям, че Бог ми се усмихва.

Усмивката може да насърчи някой, който е тъжен или самотен, или да каже на някой отчаян: „Уповавай се на Господа. Бог те обича, аз също“. Доброто дело, придружено с усмивка, може да докосне слабите, възрастните, децата без родители, може да предложи подкрепа на доставчика. Една усмивка може да даде надежда на някого.

Как изглежда Божията усмивка? Като тази, която даряваме на всички, които срещаме, като радостта, която носим с думите и делата си. Когато върна нечия усмивка, знам, че и Бог ми се усмихва.

 

Молитва: Боже на радостта и благословенията, благодарим Ти за Твоята усмивка, която виждаме отразена върху лицата на всички, които вярват в Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато се усмихвам на другите – често с думите и делата си – Бог се усмихва на мен.

Лора Кристина Квинтана де Мота (Доминиканска република)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО РАЗНАСЯТ ВЕСТНИЦИ.

Остави коментар

Live Reply